Privacy verklaring

Uw persoonsgegevens worden door CAKE MOSS verwerkt voor klantenbeheer op basis van de
contractuele relatie als gevolg van uw bestelling / aankoop en om u nieuwe producten of diensten aan
te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wenst dat wij uw gegevens verwerken met het oog op directe marketing, volstaat het ons
dat mee te delen op (e-mailadres).

Via dit e-mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of
laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wensen tot de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 BRUSSEL
Tel. 02 274 48 00 – Fax. 02 274 48 35 – E-mail: commission@privacycommission.be)